1
1 2 3
4
7 8 910

До уваги отримувачів пенсій!

 

Управління Пенсійного фонду України в м. Іллічівськ 24 квітня 2015 року завершило фінансування квітневих пенсійних виплат. Фінансування пенсій здійснювалось за графіком своєчасно та в повному обсязі.

 

28 Apr 2015 від public
Щодо права платника єдиного внеску на застосування понижуючого коефіцієнта Розділ VIII Закону України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування" доповнено пунктом 9-5 згідно із Законом N 219-VIII від 02.03.2015

 

По 31 грудня 2015 року при нарахуванні заробітної плати (доходів) фізичним особам та/або при нарахуванні винагороди за цивільно-правовими договорами, допомоги по тимчасовій непрацездатності та допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами розмір єдиного внеску, встановлений частиною п’ятою та абзацом другим частини шостої статті 8 Закону України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування" для платників єдиного внеску, визначених в абзацах другому, третьому, четвертому та сьомому пункту 1 частини першої статті 4 цього Закону, застосовується з понижуючим коефіцієнтом (далі - коефіцієнт), якщо платником виконуються одночасно такі умови:

а) база нарахування єдиного внеску в розрахунку на одну застраховану особу в звітному місяці (далі - БН(зо) збільшилась на 20 і більше відсотків порівняно з середньомісячною базою нарахування єдиного внеску платника за 2014 рік в розрахунку на одну застраховану особу (далі - СмБН(зо)2014);

б) після застосування коефіцієнта середній платіж на одну застраховану особу в звітному місяці (далі - СП(зо)м) складе не менше ніж середньомісячний платіж на одну застраховану особу платника за 2014 рік (далі - СмП(зо)2014);

в) кількість застрахованих осіб у звітному місяці, яким нараховані виплати, не перевищує 200 відсотків середньомісячної кількості застрахованих осіб платника за 2014 рік (далі - СмК(зо)2014). Ця умова не застосовується до платників єдиного внеску, визначених в абзацах третьому та четвертому пункту 1 частини першої статті 4 цього Закону.

Коефіцієнт щомісячно обчислюється платниками самостійно, за такою формулою:

коефіцієнт = СмБН(зо)2014/БН(зо), де:

СмБН(зо)2014 - середньомісячна база нарахування єдиного внеску для платника у 2014 році в розрахунку на одну застраховану особу - це сума нарахованої заробітної плати, винагород за виконану роботу (надані послуги) за цивільно-правовими договорами, допомоги по тимчасовій непрацездатності та допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами, на яку нараховується єдиний внесок/кількість звітних місяців платника в 2014 році/СмК(зо)2014;

БН(зо) - база нарахування єдиного внеску на одну застраховану особу за місяць, за який нараховується заробітна плата (дохід) та/або винагорода за цивільно-правовим договором, - це сума нарахованої заробітної плати, винагород за виконану роботу (надані послуги) за цивільно-правовими договорами, допомоги по тимчасовій непрацездатності та допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами, на яку нараховується єдиний внесок у звітному місяці 2015 року/кількість застрахованих осіб платника у звітному місяці 2015 року, яким нараховані виплати;

СмК(зо)2014 - середньомісячна кількість застрахованих осіб платника за 2014 рік - це сумарна кількість застрахованих осіб, яким нараховані виплати у кожному місяці в 2014 році/кількість звітних місяців платника в 2014 році;

СмП(зо)2014 - середньомісячний платіж на одну застраховану особу у 2014 році - це сума нарахованого єдиного внеску за 2014 рік/кількість звітних місяців платника в 2014 році/СмК(зо)2014;

СП(зо)м - середній платіж на одну застраховану особу у звітному місяці - це сума нарахованого єдиного внеску у звітному місяці 2015 року/кількість застрахованих осіб у звітному місяці 2015 року, яким нараховані виплати.

Якщо в результаті розрахунку коефіцієнта його значення складає менше ніж 0,4, то платник застосовує коефіцієнт 0,4. Розрахований коефіцієнт та розмір єдиного внеску зазначаються з трьома знаками після коми.

Коефіцієнт застосовується в тому числі при нарахуванні заробітної плати (доходів) фізичним особам з джерел не за основним місцем роботи.

Коефіцієнт не застосовується платниками єдиного внеску, вказаними в абзаці сьомому пункту 1 частини першої статті 4 цього Закону, які виплачують грошове забезпечення.

 

24 Apr 2015 від public
До уваги отримувачів пенсій!

 

Управління Пенсійного фонду України в м. Іллічівськ проводить фінансування квітневих пенсійних виплат. Станом на 21 квітня на  фінансування виплат спрямовано 30754, 8 тис. грн. Фінансування пенсій здійснюється за графіком своєчасно та в повному обсязі.

 

21 Apr 2015 від public
Оголошення!

 

Управління в м. Іллічівськ Одеської області повідомляє, що  декларацію про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 2014 рік Дутчин Ганни Юріївни, начальника управління Пенсійного фонду України в м. Іллічівськ Одеської області оприлюднено на офіційному веб – сайті Пенсійного фонду України (адреса www.pfu.gov.ua).

 

21 Apr 2015 від public
Изменения в пенсионном законодательстве с 01 апреля 2015 года

 

2 марта текущего года Верховная Рада Украины приняла Закон Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно пенсионного обеспечения». Эти изменения регулируют вопросы пенсионного обеспечения и условно их можно разделить на три основных блока.

Так, первый блок касается выплаты пенсий пенсионерам, которые работают на «специальных» должностях. В частности, это касается государственных служащих, прокуроров, судей, народных депутатов и некоторых других категорий работников.

Внесенные до 14 «пенсионных» законов изменения предусматривают, что в период работы на указанных должностях назначенные пенсии не выплачиваются до увольнения с работы. При этом не имеет значения вид пенсии и закон, в соответствии с которым она назначена. При этом пенсионер имеет право выбора: продолжать работать на «спецдолжности» и получать заработную плату, или уволиться с должности и получать пенсию.

Данная категория по управлению насчитывает около 38 пенсионеров, что составляет 0,19 % от общего количества пенсионеров.

Указанная норма не распространяется на инвалидов I и II групп, инвалидов войны III группы, участников боевых действий, членов семей военнослужащих, участников АТО. Все они на любой работе будут получать назначенную пенсию в полном объеме.

Пенсионеры-ученые, которые работают на спецдолжностях, смогут получать 85% от положенной им пенсии, исчисленной по общим правилам.

Второй блок изменений касается порядка выплаты пенсий другим категориям работающих пенсионеров. Для них предусмотрено, что в период работы выплачивается 85% назначенного размера пенсии. Но эта норма касается только тех пенсионеров, у которых размер пенсии превышает 1,5 размера прожиточного минимума установленного для лиц, утративших трудоспособность, то есть 1423,5 грн. У работающих пенсионеров, размер пенсии которых больше 1423,50 грн. и которым пенсия будет выплачиваться на уровне 85%, размер пенсии к выплате составит не менее 1423,5 грн.

Указанная норма будет действовать до 1 января 2016 года и будет касаться 2,2 тыс. пенсионеров, или 11% их общей численности.

В настоящее время на учете в управлении находится 5586  работающих пенсионера, или 27,93% от общей численности пенсионеров. Средний размер пенсии работающих пенсионеров - 1846,80 грн. Количество пенсионеров, получающих пенсию ниже 1400 грн. по г. Ильичевску  составляет 9,7 тис. или 50% от общей численности пенсионеров.

Работающим пенсионерам из числа инвалидов I и II групп, инвалидов войны III группы, участникам боевых действий, членов семей военнослужащих и пенсионеров, пенсии которым назначены в соответствии с Законом Украины «О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц», пенсия выплачивается в полном объеме независимо от размера.

Во всех случаях после увольнения с работы, в том числе со спецдолжностей, выплата пенсии возобновляется в полном объеме.

Статус пенсионера - работающий или неработающий и, соответственно, размер пенсии для выплаты органы Пенсионного фонда Украины определят по материалам пенсионных дел и данным системы персонифицированного учета. Предоставлять органам Пенсионного фонда отдельно документы необходимо только тем пенсионерам, кто своевременно не выполнил предусмотренное законом обязательство в течение десяти дней уведомить органы Фонда о трудоустройстве/увольнении с работы. Если документы об увольнении с работы будут предоставлены после 1 апреля, то выплата пенсии будет произведена в полном объеме за весь период, когда пенсионер уже не работал.  Если документы о трудоустройстве, в том числе на спецдолжностях, пенсионер не предоставит, факт работы все равно обязательно будет установлено позже по данным системы персонифицированного учета. В этом случае пенсионер должен вернуть излишне выплаченную сумму пенсии.

Третий блок касается изменения условий назначения пенсий на льготных условиях и за выслугу лет. С 1 апреля 2015 года поэтапно меняется возраст женщин, необходимый для назначения пенсий на льготных условиях.

Положения Закона

Лица, на которых распространяется действие Закона

Возраст выхода на пенсию женщин меняется

 

с 45 лет до 50 лет

- женщины, которые родились после 01.04.1970 по списку № 1 (перечень особо вредных и особо тяжелых профессий и работ утвержден Кабинетом Министров Украины)

с 50 лет до 55 лет

женщины, которые родились после 01.04.1965т-по списку № 2 (перечень вредных и тяжелых профессий и работ утвержден Кабинетом Министров Украины);

- трактористы-машинисты;

- доярки, свинарки;

- занятые на выращивании табака;

- работницы текстильного производства;

- водители городского пассажирского транспорта

Этот процесс будет происходить постепенно, на протяжении 10 лет - ежегодно на 6 месяцев. Также поэтапно на 6 месяцев за год меняется общий стаж работы для назначения пенсий на льготных условиях. При этом требуемая продолжительность льготного стажа остается без изменений.

Кроме того, на 5 лет поэтапно в течение  10 лет на 6 месяцев за год меняется продолжительность общего стажа работы, необходимого для назначения пенсии за выслугу лет, а для отдельных категорий работников - необходимой выслуги лет. Это касается, в частности, рабочих локомотивных бригад, работников на полевых геологоразведочных работах, рабочих на лесозаготовках и лесосплаве, плавсостава флота, работников образования и здравоохранения, артистов и др.

При этом условия назначения пенсий за выслугу лет в части продолжительности ранее приобретенного специального стажа остаются неизменным. Например: учитель, врач, которые на 1 апреля 2015 года отработали по 25 лет, смогут в любое время после увольнения с работы воспользоваться своим правом и назначить пенсию за выслугу лет.

Изменения условий назначения льготных пенсий и пенсий за выслугу лет коснутся только новых пенсионеров.

 

20 Apr 2015 від public
Декларування доходів

 

Згідно з декларацією начальника управління Пенсійного фонду України в м.Іллічівськ Одеської області Дутчин Г.Ю. загальна сума її сукупного доходу за 2014 рік склала 68 385 грн, у тому числі заробітна плата та інші виплати 68 385 грн. Їй належить 1/3 частина загальної площі 79,6 кв.м квартири . Доходи членів сім’ї декларанта у 2014 році склали 69 032 грн., у тому числі заробітна плата та інші виплати – 69 026 грн., проценти 6 грн. Членам сім’ї належить 1/3 частина загальної площі 79,6 кв.м квартири.

Згідно з декларацією першого заступника начальника управління Пенсійного фонду України в м. Іллічівськ в Одеській області Терещенко Лілії Вікторівни, загальна сума її сукупного доходу за 2014 рік склала 60 189 грн., у тому числі заробітна плата та інші виплати 57 609 грн. Їй належить 1/2 частина квартири площею 46 кв.м.

Згідно з декларацією заступника начальника управління Пенсійного фонду України в м. Іллічівськ в Одеській області Просвірніної Тетяни Володимирівни, загальна сума її сукупного доходу за 2014 рік склала 52 941 грн . Їй належить 1/7 частина квартири площею 54 кв.м.

Доходи членів її сім’ї у 2014 році склали 71 295 грн. Чоловіку Просвірніної Т.В. належить квартира площею 42 кв.м.

 

30 Mar 2015 від public
До уваги отримувачів пенсій!

 

Управління Пенсійного фонду України в м. Іллічівськ повідомляє про завершення фінансування березневих пенсійних виплат. Станом на 25 березня 2015 року пенсії профінансовано своєчасно та в повному обсязі.

 

25 Mar 2015 від public
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

Адреса управління пенсійного фонду України в м.Іллічівськ:

вул.Хантадзе, 8-а,  68001, м.Іллічівськ 
тел.(04868)2-40-88 
факс (04868)2-49-42
E-mail: ill@pfu.odessa.ua


Звіт про стан роботи із зверненнями громадян в управлінні Пенсійного фонду України в м.Іллічівськ Одеської області за 8 місяців 2011 року

Завантажити
Впровадження накопичувальної пенсійної системи

© 1991-2007 Виконавчий комітет Іллічівської міської ради.
Використання материалів порталу дозволяється за умови посилання на ilyichevsk-rada.gov.ua


Design by Seven Pride Communications