1
1 2 3
4
7 8 910

До відома осіб, які отримують пенсію по втраті годувальника

 

Відповідно до статті 36 Закону України „Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” пенсія у зв'язку з втратою годувальника призначається непрацездатним членам сім'ї померлого годувальника, які були на його утриманні, за наявності в годувальника на день смерті страхового стажу, який був би необхідний йому для призначення пенсії по III групі інвалідності, а в разі смерті пенсіонера або осіб, інвалідність яких настала в період проходження строкової військової служби - незалежно від тривалості страхового стажу.

Пенсія призначається, зокрема,  дітям,  які навчаються за денною формою навчання у загальноосвітніх навчальних закладах системи загальної середньої освіти, а також професійно-технічних, вищих навчальних закладах (у тому числі у період між завершенням навчання в одному із навчальних закладах та вступом до іншого навчального закладу або у період між завершенням навчання за одним освітньо-кваліфікаційним рівнем та продовженням навчання за іншим  за умови, що такий період не перевищує чотирьох місяців), - до закінчення такими дітьми навчальних закладів, але не довше ніж до досягнення ними 23 років. Дітям-сиротам  пенсія призначається до досягнення ними 23 років незалежно від того, навчаються вони чи ні.

Іноді виникають питання щодо продовження виплати пенсії по втраті годувальника особам, які є аспірантами та навчаються у вищих навчальних закладах.

Згідно статті 1 Закону України „Про вищу освіту” (далі – Закон) вищий навчальний заклад – окремий вид установи, яка є юридичною приватного або публічного права, діє згідно з виданою ліцензією на провадження освітньої діяльності на певних рівнях вищої освіти, проводить наукову, науково-технічну, інноваційну та/або методичну діяльність, забезпечує організацію освітнього процесу і здобуття особами вищої освіти, післядипломної освіти з урахуванням їхніх покликань, інтересів та здібностей.

Статею 5 Закону передбачено, що підготовка фахівця з вищою освітою здійснюється за відповідними освітньо-кваліфікаційними, освітньо-науковими, науковими програмами на таких рівнях вищої освіти:

- початковий рівень (короткий цикл) вищої освіти;

- перший (бакалаврський) рівень;

- другий (магістерський) рівень;

- третій (освітньо-науковий) рівень;

- науковий рівень.

З огляду на вищезазначене, пенсії по втраті годувальника особам, які є аспірантами і навчаються  у вищих навчальних закладах мають всі підстави для отримання пенсії по втраті годувальника до 23 років.

 

19 Aug 2015 від public
Графік особистого прийому громадян керівництвом Пенсійного фонду України та керівниками структурних підрозділів центрального апарату

 

з/п

Дні тижня

Прізвище, ім’я, по батькові

Посада

Години прийому

1.

Понеділок

 

Зарудний

Олексій Борисович

Голова правління

11.00-13.00

Усачова

Тетяна Миколаївна

Директор департаменту персоналу та адміністративного забезпечення

10.00-17.00

2.

Вівторок

Машкін

Владислав Геннадійович

Заступник Голови правління

10.00-13.00

Плаксій

Марія Василівна

Начальник управління міжнародного співробітництва департаменту пенсійного забезпечення

10.00-17.00

3.

Середа

Ковпашко

Ірина Василівна

Директор департаменту пенсійного забезпечення

 

10.00-17.00

Шуляк

Алла Павлівна

Начальник управління

внутрішнього аудиту

Дзядевич

Лариса Вікторівна

Директор бюджетно-фінансового департаменту

4.

Четвер

Шамбір

Микола Іванович

Перший заступник

Голови правління

10.00-13.00

Рябцева

Тетяна Борисівна

Начальник юридичного

управління

10.00-17.00

Охріменко

Олена Валентинівна

Заступник директора департаменту – начальник управління контролю та розгляду звернень громадян департаменту пенсійного забезпечення

5.

П’ятниця

Андрійчук

Тетяна Миколаївна

Директор департаменту платежів до пенсійної системи та захисту прав застрахованих осіб

10.00-17.00

Боршовська

Валентина Петрівна

Заступник директора департаменту інформаційно-аналітичних систем та електронних реєстрів

6.

Субота

Відповідно до графіку чергування

 

10.00-13.00

 

29 Jul 2015 від public
Управління Пенсійного фонду в м. Іллічівськ надає роз’яснення щодо нового порядку розрахунку виплат за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням

 

Постановою Кабінету Міністрів України від 26.06.2015р. № 439 затверджено в новій редакції Порядок обчислення середньої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) для розрахунку виплат за загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням.

Цей Порядок визначає механізм обчислення середньої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) для розрахунку виплат за загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням на випадок безробіття, від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності, у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності, у разі настання страхового випадку, а також оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності за рахунок коштів підприємства, установи, організації або фізичної особи, яка використовує працю найманих працівників.

Згідно цього Порядку середньоденна заробітна плата (дохід, грошове забезпечення) обчислюється шляхом ділення нарахованої за розрахунковий період (12 календарних місяців) заробітної плати (доходу, грошового забезпечення), на яку нарахований єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування та/або страхові внески на відповідні види загальнообов'язкового державного соціального страхування (єдиний внесок та/або страхові внески), на кількість календарних днів зайнятості (відповідно до видів страхування (вважається період перебування у трудових відносинах, виконання робіт (послуг) за цивільно-правовими договорами, проходження служби, провадження підприємницької або іншої діяльності, пов'язаної з отриманням доходу безпосередньо від такої діяльності) у розрахунковому періоді без урахування календарних днів, не відпрацьованих з поважних причин (у цьому разі слід розуміти тимчасову непрацездатність, відпустка у зв'язку з вагітністю та пологами, відпустка по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку та шестирічного віку за медичним висновком, відпустка без збереження заробітної плати).

Місяці розрахункового періоду (з першого до першого числа), в яких застрахована особа не працювала з поважних причин, виключаються з розрахункового періоду. Сума страхових виплат та оплати перших п’яти днів тимчасової непрацездатності за рахунок коштів роботодавця обчислюється множенням суми денної виплати на кількість календарних днів, що підлягають оплаті.

При цьому сума денної виплати  установлюється у відсотках середньоденної заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) залежно від страхового стажу, якщо його наявність передбачена законодавством.

Контактні телефони для надання роз’яснень:

24942; 24775; 24762

 

28 Jul 2015 від public
Звіт про діяльність управління ПФУ в м. Іллічівськ за 1 півріччя 2015 року

 

Одними із найважливіших завдань управління в 1 півріччі 2015 року було:

- своєчасне, правильне та в повному обсязі нарахування пенсій та допомоги , а також їх виплата;

- наповнення бюджету Фонду;

- забезпечення  своєчасного фінансування  виплати пенсій;

- зменшення  недоїмки по сплаті обов’язкових платежів .

Протягом 1 півріччя 2015 року до бюджету Фонду м. Іллічівська з усіх джерел фінансування надійшло 211402,8 тис.грн., в т.ч. власні надходження, що адмініструє Фонд, склали 1064,4 тис.грн. План по власних надходженнях виконано на  103 відсотка. У порівнянні з аналогічним періодом  2014 року  надходження зменшились на 20,4 тис.грн. Кошти загального фонду Державного бюджету склали 50204,85 тис.грн.

Майже 63 % всіх надходжень становить частина єдиного внеску, розподілена на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування. За 1 півріччя  її обсяг склав 132826,38 тис.грн. У порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження від ЄСВ збільшились  на 3050,18 тис.грн ,

З окремих видів господарських операцій  надійшло 4910,9 тис.грн. , що на 6725,8 тис.грн. менше , ніж в 1 півріччі 2014р.

Видатки за 1 півріччя склали 212909,24 тис.грн та в порівнянні з 2014р. збільшились на 13464.9 тис.грн, при цьому видатки за рахунок власних коштів становлять 195141,76 тис.грн, що на 11204,96 тис.грн більше минулорічних.

Видатки на виплату пенсій та допомоги згідно ЗУ «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» склали – 192680,77 тис.грн.

Станом на 01.07.2015р. на обліку в управлінні перебуває 19301 пенсіонер, з яких через банки отримують пенсії 13556 особи (70,24%). Призначено пенсій у 2015 році – 378. Планове завдання по економії поштового збору виконано на 104,23%, що дало змогу зекономити 1225,13 тис.грн.

Із загальної кількості пенсіонерів  4873 осіб, або 25%, продовжують працювати.

Серед одержувачів пенсій 708 осіб отримують цільову грошову допомогу, середній розмір якої складає 43 грн 75 коп.

В  звітному кварталі  призначено 378 пенсій  (на 1 спеціаліста в середньому в місяць 10 призначень), проведено 3625 поточних перерахунків. Проведено  574 пенсіонерам перерахунок пенсій з урахуванням страхового стажу, набутого після призначення пенсій.

На 01.07.15р. проіндексовано пенсій 6223 пенсіонерам на суму 1080,32 тис.грн.

Проведені перерахунки сприяли  підвищенню  середнього  розміру пенсії  із 1755 грн 91коп станом на 01.07.2014 до  1820 грн 55коп станом  на 01.07.15р., або на 64 грн 64 коп.

Забезпечується  виплата пенсій  особам з Автономної Республіки Крим, м.Севастополя - 7 осіб, з Донецької області - 242 та з Луганської області - 149 особам.

В рамках контролю за цільовим використанням коштів ПФУ перевірено 466 пенсійних справ на предмет достовірності виданих підприємствами, установами та організаціями документів про стаж роботи та заробітну плату. Виявлені порушення по 22 із них:

по 4 пенсійних справах -  переплата на суму 742,73 грн.;

по 2 пенсійних справах - недоплата на суму 177,31 грн.;

по 9 пенсійних справах - не вплинуло на розмір пенсії;

по 6 попереджено переплату чи недоплату пенсії;

по 1 пільговій довідці після перевірки відмовлено в призначенні пенсії за списком №2.

Найбільше переплат виникає внаслідок зловживань з боку пенсіонерів (неповідомлення про працевлаштування - 81 випадок).

В 1 півріччя 2015р. спеціалістом управління соціальної політики м. Іллічівськ було перевірено 332 пенсійних справи, виявлена 1 помилка по новій пенсійній справі, яка відкоригована на підставі довідки з військомату, недоплата в сумі 143,54 грн. виплачена в червні. 

Для забезпечення фінансовими ресурсами виплати пенсій потребує активізації робота, спрямована на акумуляцію власних надходжень та зменшення наявної заборгованості.

Заборгованість за всіма видами платежів до ПФУ зменшилась  на 1,5 тис.грн і складає на 01.07.2015р.  139,9 тис.грн. по 12 боржниках, в тому числі:

- по страхових внесках - 9 боржників на 83,1 тис.грн. (3 - юр.особи на 74,0 тис.грн.) , з яких безнадійний борг - 2 на 52,2 тис.грн. (фірма Дике аудит - 50,2 тис.грн., АКЛ – 1,6 тис.грн.), по економічно активних  на 30,9 тис.грн. (найбільший по ДП Портовик - 22,3 тис.грн,  та 6 фіз.осіб на 8,8 тис.грн., серед яких у 2 - сума боргу до 1,0 тис.грн.);

- по пільгових пенсіях - 1 боржник на 30,9 тис.грн. - безнадійний борг ДП Теплокомуненерго;

- по регресних вимогах - 2 боржника на 25,9 тис.грн, в т.ч. ДСК ЧМП, по якому порушена справа по банкрутству, 21,6 тис.грн, або 83,4%, шахта Комісарівська 4,3 тис.грн. (в стадії ліквідації).

По пільгових пенсіях заборгованість загалом зменшилась по відношенню до 01.07.14р. на 5,3 тис.грн.

По економічно активних платниках заборгованість склала 30,9 тис.грн та зменшилась на 1,5 тис.грн. протягом 1 кварталу або 4,8%.

Протягом 1 півріччя проведені 6 зустрічей в трудових колективах (700 осіб), 6 робочих нарад з представниками органів місцевого самоуправління, ДВС та  ДПІ щодо наповнення бюджету, легалізації зарплати, погашенню заборгованості , в яких взяли участь представники підприємств та боржники (25 осіб), «круглий стіл» в Іллічівському міському центрі зайнятості щодо змін в законодавстві у 2015р. з питань соціального страхування та пенсійного забезпечення (28 осіб), 2 семінари для страхувальників та фізичних осіб щодо обговорення проекту закону про впровадження накопичувальної системи соціального страхування, впровадження єдиних принципів нарахування пенсій, змін в законодавстві щодо нарахування та відображення у звітності ЄСВ.

Представники управління приймали участь в   засіданнях міських комісій  з питань погашення заборгованості із заробітної плати і єдиного внеску та з питань легалізації виплати заробітної плати та зайнятості населення.        

Протягом 1 півріччя проведено 6  перевірок проблемних боржників , проведено 89 ознайомлень з виконавчими документами на  суму 263,5 тис. грн., з яких 38 - на суму 136,4 тис. грн - це ознайомлення з виконавчими документами, які повернуті в кінці 2014 р.;  подано 5 клопотань  на 19,3 тис. грн. щодо звернення до суду за встановленням тимчасового обмеження у праві виїзду, ДВС до суду подано 12 заяв  по 17 виконавчим документам на 32,0 тис.грн., які знаходяться на розгляді; подано 9 звернень про розшук до податкової міліції; ДВС подано 1 клопотання до Іллічівського МВ ГУМВС по 3 виконавчих документах на суму 10,3 тис. грн про притягнення до кримінальної відповідальності за невиконання рішень суду.

У 1 півріччі 2015 року на примусовому виконанні в ДВС перебувало 304 виконавчих документи на суму 718,0 тис.грн., з яких станом на 01.07.15 р. фактично виконано 28 документів на суму 45,0 тис. грн., повернуто 77 документів на 178,8 тис.грн, залишається на виконанні 188 документів на 478,4 тис.грн. Відсоток стягнення через ДВС в порівнянні до  01.07.14 р. зменшився на 9,8 % і складає 6,4 %. Правовою роботою борг охоплений 100%.

У першому півріччі  управлінням проведено 365 перевірок, а саме:

- 32 перевірки  по заявах страхувальників, з яких по 7 - виявлено порушення, накладено 1 адміністративний штраф на 0,34 тис.грн, видано 7 приписів про усунення порушень;

- 21 перевірка щодо своєчасності зарахування та правильності виплати пенсій уповноваженими банками, порушень не встановлено;

- 4 перевірки поштових відділень, порушень не виявлено;

- 5 перевірок МРЕО;

- 308  зустрічних перевірок довідок про заробітну плату та пільговий стаж для призначення  (перерахунку) пенсій, недостовірні дані  виявлені по 31 особі (з яких -  8 – з інших управлінь).

За 1 півріччя 2015 року до управління надійшло 124 письмових звернення громадян, що на 46 звернення  більше, ніж у відповідному періоді минулого року (від  ГУ ПФУ в Одеській області – 7,  від заявників – 117). Кількість письмових звернень збільшилась за рахунок звернень з питань попереднього розрахунку пенсій   або стажу,  та питання щодо оподаткування пенсій. Письмові звернення  з питання попереднього розрахунку пенсій та стажу  складають 22,5% (28 звернень), з питання щодо утримання з пенсії 10,5 % (13 звернень), з питання призначення та перерахунок пенсії  50,8% (63 звернення).

До управління особисто  звернулось 358 громадян  з різних питань, що на 67 більше в порівнянні з аналогічним періодом 2014р., на особистому прийомі побувало 146 осіб, на виїзному прийомі - 48 осіб. Також проведено 40 виїзних прийомів до осіб з обмеженими можливостями, інвалідами та осіб, яким виповнилось 80 і більше років.

В приймальні громадян , яка працює за принципом «єдиного вікна» було надано 9406 консультацій з різних питань, в т.ч. з питань пенсійного забезпечення - 8532, зареєстровано 2020 звернень щодо призначення пенсій та перерахунку. Зареєстровано 14 звернень , що надійшли  з Державної установи «Урядовий контактний центр» , видано 748 пенсійних посвідчень, 1879 довідок про розмір пенсії, 404 довідки ОК-5, 400 довідок ОК-7, 335 довідок для  отримання субсидій, на Веб - порталі зареєстровано 66 користувачів.

Під час роботи „гарячої ” телефонної лінії отримали консультації 113 осіб.

У 1 півріччі 2015р. спеціалістами управління  проведено 11 зустрічей з представниками громадських, ветеранських організацій, у яких прийняли участь 275 громадяни, проведено  дні інформування (493 особи), розповсюджено 424 листівки з питань пенсійного забезпечення громадян. В місцевій газеті надруковано 9 статей, проведено 6 виступів на телебаченні та радіо, оприлюднено 12 оголошень (в газеті, на радіо, телебаченні), розміщено 33 інформації на офіційному веб-сайті м. Іллічівська.

 

28 Jul 2015 від public
До уваги отримувачів пенсій!

 

Управління Пенсійного фонду України в м. Іллічівськ повідомляє про завершення фінансування липневих пенсійних виплат. Станом на 24 липня 2015 року пенсії профінансовано по 25 липня своєчасно та в повному обсязі.

 

27 Jul 2015 від public
До уваги отримувачів пенсій!

 

Управління Пенсійного фонду України в м. Іллічівськ повідомляє, що станом на 24 червня завершено фінансування пенсій та грошової допомоги за червень місяць. Всього профінансовано пенсій та грошові допомоги в червні на суму 34799 тис.грн., в т.ч. поштові відділення на суму 9227,6 тис.грн., банківські установи – 25571,4 тис.грн. Фінансування пенсій здійснюється за графіком своєчасно та в повному обсязі.

 

25 Jun 2015 від public
Основні положення проекту Закону України „Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запровадження накопичувальної системи загальнообов’язкового державного пенсійного страхування та єдиних принципів нарахування пенсій”

 

На розгляді в Верховній раді України знаходиться проект Закону України „Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запровадження накопичувальної системи загальнообов’язкового державного пенсійного страхування та єдиних принципів нарахування пенсій”. Метою проекту акта є створення справедливої системи пенсійного забезпечення шляхом переходу на єдиний принцип нарахування пенсій. Проект акта передбачає призначення всіх видів пенсій за нормами єдиного закону, а також скасування спеціальних пенсій, крім спеціальних пенсій для військовослужбовців.

Законопроектом передбачається наступне:

I. Запровадження з 1 січня 2017 року другого рівня системи пенсійного забезпечення – Накопичувальної системи пенсійного страхування.

Суть такої системи полягає у тому, що частина обов'язкових внесків до пенсійної системи (солідарний рівень не доотримуватиме частини пенсійних відрахувань, які спрямовуватимуться до другого рівня) має накопичуватися у Накопичувальному фонді і обліковуватися на накопичувальних пенсійних рахунках громадян, які сплачуватимуть такі внески. Ці кошти мають інвестуватися в економіку України з метою отримання інвестиційного доходу і захисту їх від інфляційних процесів.

Пенсійний фонд України здійснює адміністрування накопичувальної пенсійної системи та створює Накопичувальний пенсійний фонд, вищим органом управління якого є колегіальний орган – Рада Накопичувального фонду.

Управління пенсійними коштами мають здійснювати компанії з управління активами (для яких ця діяльність є професійною і буде ліцензуватись), обраними на конкурсній основі Радою Накопичувального фонду.

До участі у накопичувальній системі залучаються особи, яким на час її запровадження 01.01.2017 року виповниться не більше як 35 років. Передбачена можливість добровільної участі у накопичувальній системі також для осіб віком від 36 до 55 років.

II. Скасування інституту «спеціальних» пенсій.

З 1 січня 2016 року передбачено призначення пенсій всім категоріям пенсіонерів в одному законі за єдиними правилами.

Так, з цієї дати пенсійне забезпечення державних службовців, журналістів державних або комунальних засобів масової інформації, наукових (науково-педагогічних) працівників, народних депутатів України, посадових осіб місцевого самоврядування, працівників дипломатичної служби, членів Кабінету Міністрів України, прокурорів, суддів здійснюється на загальних умовах.

III. Запровадження накопичувальних професійних пенсійних програм для окремих категорій працівників.

Передбачено запровадження професійних пенсійних програм для осіб, зайнятих певною професійною діяльністю, пов'язаною, як правило, з шкідливим, важким і небезпечним характером роботи, метою якої є забезпечення пенсіями до досягнення загальновстановленого пенсійного віку.

Фінансування професійних пенсій (крім пенсій держслужбовцям і прирівняним до них особам) буде здійснюватися за рахунок роботодавця, який сплачує додатковий внесок і повинен нести додаткові матеріальні витрати у зв'язку з тим, що має робочі місця з несприятливими умовами праці.

Запропоновано п’ять категорій учасників професійних пенсійних програм.

IV. Реформування солідарної системи.

Законопроектом передбачені також заходи з удосконалення та реформування солідарної складової пенсійної системи, спрямовані на збалансування видатків Пенсійного фонду, досягнення бездефіцитності його бюджету та уніфікації норм пенсійного законодавства.

Передбачається уніфікувати визначення розмірів всіх надбавок, підвищень та доплат до пенсій в одному законі, зокрема, надбавок і підвищень ветеранам війни, репресованим особам, жертвам нацизму, дітям війни, учасникам ліквідації наслідків на Чорнобильській АЕС тощо.

 Звільнення солідарної системи від невластивих видатків. 

V. Інші законодавчі зміни запропоновані Урядом.

«Замороження» показника середньої заробітної плати по Україні за три календарні роки, що передують року звернення за призначенням пенсії, на рівні показника за 2012, 2013, 2014 роки, для всіх пенсій, які будуть призначатися в наступних роках

Законопроектом визначено право на пенсію по інвалідності або у зв’язку з втратою годувальника для всіх інвалідів або членів сім’ї померлого, незалежно від причини інвалідності або причини смерті годувальника.

Вирішується до цього часу неврегульоване на законодавчому рівні питання виплати пенсій громадянам у разі виїзду за кордон до держав, з якими Україною не укладено міжнародного договору у сфері пенсійного забезпечення.

Виключається норма статті 24 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» відповідно до якої час перебування на інвалідності у зв’язку з нещасним випадком на виробництві або професійним захворюванням зараховується до страхового стажу для призначення пенсії за віком.

 

19 Jun 2015 від public
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

Адреса управління пенсійного фонду України в м.Іллічівськ:

вул.Хантадзе, 8-а,  68001, м.Іллічівськ 
тел.(04868)2-40-88 
факс (04868)2-49-42
E-mail: ill@pfu.odessa.ua


Звіт про стан роботи із зверненнями громадян в управлінні Пенсійного фонду України в м.Іллічівськ Одеської області за 8 місяців 2011 року

Завантажити
Впровадження накопичувальної пенсійної системи

© 1991-2007 Виконавчий комітет Іллічівської міської ради.
Використання материалів порталу дозволяється за умови посилання на ilyichevsk-rada.gov.ua


Design by Seven Pride Communications