1
1 2 3
4
7 8 910

До уваги отримувачів пенсій!

 

Управління Пенсійного фонду України в м. Іллічівськ повідомляє,що  станом на 11 червня фінансування пенсій здійснено по 12 червня включно.

 

10 Jun 2014 від public
До уваги отримувачів пенсій!

 

           Управління Пенсійного фонду України в м. Іллічівськ повідомляє,що  станом на 06 червня фінансування пенсій здійснено по 09 червня включно.

 

 

06 Jun 2014 від public
Виконання соціальних зобов'язань

 

«Навіть в умовах неоголошеної війни держава виконуватиме всі свої соціальні зобов’язання» - заявила у своєму ексклюзивному інтерв’ю українським ЗМІ міністр соціальної політики Людмила Денисова. І хоча сьогодні в бюджеті країни наявні великі „дірки”, влада країни докладає всіх зусиль, щоби забезпечити стабільне фінансування усіх соціальних виплат, у тому числі і пенсій.

Ухвалення антикризових законів сприятиме поліпшенню наповнення бюджету Пенсійного фонду. Це і податок з продажу валюти, нарахування пенсій дерслужбовцям у розмірі 70% від зарплати, оподаткування високих пенсій, перерозподіл єдиного соціального внеску мають дати позитивні результати.

Стан бюджету Пенсійного фонду сьогодні дефіцитний, хоча план виконується. Тому для забезпечення фінансування пенсійних виплат залучаються і кошти, які у вигляді кредитів ми беремо в Міжнародному валютному фонді.

Для більш наглядної ситуації слід привести дані  по управлінню в м. Іллічівську. За 4 місяці поточного року майже 19 тис. пенсіонерів м. Іллічівська та сільських населених пунктів Іллічівської міської Ради виплачено пенсій і допомоги в сумі 132490,8 тис. грн, що складає 100,0% від  потреби .А це майже на 4% більше,  ніж у відповідному періоді минулого року.

Видатки, які повинні фінансуватись за рахунок власних надходжень від суб'єктів господарювання м. Іллічівська, становлять 121236,8 тис. грн, тоді як отримано в бюджет - 86921,5 тис. грн, тобто 71,7% від потреби.

У складі власних надходжень 99,1% належить частці єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, яка розподіляється  до Пенсійного фонду України, та напряму залежить від обсягів фонду оплати праці найманих працівників та доходів суб'єктів підприємницької діяльності.

В цих умовах, нагальним є питання збільшення фонду оплати праці шляхом створення нових робочих місць, легалізації зайнятості, виведення заробітної плати із тіні, підвищення її рівня.

 

25 May 2014 від public
Соціальні стандарти пенсіонерів м. Іллічівська

 

Середній розмір призначених пенсій по м. Іллічівську станом на 1 травня 2014 р. склав 1714,11 грн., що на 55% більше мінімальної пенсійної виплати (949 грн).

За період з  01.01.2014р. по 20.05.2014р. призначено   311 нових пенсійних виплат та перераховано - 899 пенсійних справ, за відповідний період 2013р. призначено – 244 та перераховано – 809 пенсійних справ. Таким чином кількість заяв, у 2014р. зросла на 21% по призначенню пенсій та на 11% по перерахунках пенсій. 

Через установи банків пенсію отримують 12919 пенсіонерів із загальної кількості 19044, що складає 68%. Це дало змогу направити зекономлені кошти на поточні пенсійні виплати. Разом з уповноваженими банками проводиться роз'яснювальна робота щодо переваг отримання пенсії через  вкладні рахунки в установах банків, в тому числі соціально-побутових, накопичувальних рахунків.

З різними питаннями  на „гарячу та прямі лінії” та особисто до управління звернулось 368 осіб. Усі  вони отримали обґрунтовані відповіді стосовно пенсійного забезпечення, соціальних виплат, тощо.

В управління постійно покращується обслуговування громадян. З 01жовтня 2013р. щоденно на протязі робочого дня працює єдина приймальня за принципом „єдиного вікна”.

У разі виникнення питань, телефонуйте  до управління ПФУ за номерами:2-47-65, 3-34-38, 2-45-97.

 

25 May 2014 від public
Пенсійний фонд інформує

 

З 01.05.2014 року внесені зміни до діючого законодавства  для осіб, що беруть добровільну участь у загальнообов’язковому державному соціальному страхуванні. А саме в частині розмірів єдиного внеску, що підлягають сплаті та  зміни пропорцій розподілу єдиного внеску між фондами соціального страхування. Враховуючи зазначене повідомляємо розмір  ЄСВ,  який застосовують фізичні особи - підприємці  у разі їх участі в добровільній системі загальнообов’язкового державного соціального страхування:

- у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням, ЄВ встановлюється у розмірі 36,5 %  від  мінімальної заробітної плати (був 36,6%);

- від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності, ЄВ встановлюється у розмірі 36,41% від  мінімальної заробітної плати (був 36,21%);

- за всіма видами загальнообов’язкового державного соціального страхування (пенсійним, на випадок безробіття, у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням і від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності) ЄВ встановлюється у розмірі 38,11% від  мінімальної заробітної плати. При цьому ставимо до відома, що в цьому випадку сплачені суми будуть розподілятись наступним чином: на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування - 34,3 %, на загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття - 0,5%, на загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням, - 1,7 %, на загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності, - 1,61 %.

За довідками можна звернутись до управління ПФУ в м. Іллічівськ за адресою вул. Хантадзе,  8 а, к.1-4, к.9 чи по тел. 3-34-38,  2-45-97, 2-49-42, 343-49.

 

25 May 2014 від public
До уваги отримувачів пенсій!

 

Управління Пенсійного фонду України в м. Іллічівськ повідомляє, що станом на 22 травня 2014 року фінансування пенсій за травень здійснено в повному обсязі по 25 травня 2014 року.

 

21 May 2014 від public
Легализация заработной платы — залог социальной защиты граждан

 

Теневые процессы в сфере выплаты заработной платы на сегодняшний день остаются, к сожалению, довольно распространенными. Они наносят большой ущерб гражданам - нарушается их конституционное право на достойный уровень жизни для себя и близких. Переоценить вред, который наносит выплата заработной платы "в конвертах", практически невозможно, поскольку это не только потери местных бюджетов, бюджета Пенсионного фонда Украины, но и социальные проблемы официально неоформленных работников, которые становятся полностью беззащитными.

Согласно Закону Украины от 08.07.2010 №2464-VI «О сборе и учете единого взноса на общеобязательное государственное пенсионное страхование» застрахованными лицами являются физические лица (наемные работники), за которых работодатели ежемесячно уплачивают единый социальный взнос.  Исчисление страховых взносов на обязательное cоциальное страхование производится работодателем только из официальной суммы заработной платы. Установленная минимальная заработная плата - это государственная социальная гарантия, обязательная на всей территории Украины для предприятий, учреждений, организаций всех форм собственности и физических лиц.

Поэтому  не только работодатель должен задуматься об ответственности за нарушение законодательства, но и сам наемный работник, прежде, чем  согласиться на прием на работу без официального оформления , должен подумать  о  возможных  последствиях. Соглашаясь работать на таких условиях, граждане сами лишают себя социальных гарантий:

- страхового стажа для назначения пенсии;

- оплаты листа нетрудоспособности;

- выплат по социальному страхованию в случае несчастного случая на производстве или при получении профзаболеваний;

- предоставление отпуска и его оплаты в полном размере;

- социальных выплат, связанных с сокращением штатов, рождением ребенка;

- не будет права на досрочный выход на пенсию (если работа связана с вредными условиями труда или по выслуге лет);

- не будет права на гарантии согласно  коллективного договора;

- специалиста могут уволить в любой момент, без пособий.

Теневая занятость не отвечает долгосрочным интересам и самих работодателей. Она уменьшает трудовую активность, снижает продуктивность труда, формируя тем самым негативный имидж работодателя. Теневая занятость фактически лишает работодателя права требовать от работника выполнения надлежащим образом работы, правил внутреннего трудового распорядка, др. Ещё раз хочется напомнить гражданам, что зарплата в «конвертах» - это будущее без гарантий и уверенности! Необходимо уже сейчас позаботиться о своём «завтра» и не соглашаться на получение нелегальной заработной платы. Ваше право – нести в свои семьи благосостояние и покой, получать определенные социальные гарантии.

С целью обеспечения организационных и правовых условий и гарантий для реализации прав граждан на труд и усиление их социальной защиты в условиях возрастающей конкуренции на рынке труда Ильичевским городским советом разработана и утверждена Программа зайнятости населения г.Ильичевска на 2014-2017 годы.

Сотрудниками управления Пенсионного фонда Украины в г. Илъичевске  ежемесячно и во время проверок страхователей осуществляется анализ данных отчетности работодателей относительно выполнения требований  законодательства о труде, выявления фактов необоснованного начисления наемным работникам зароботной платы меньше законодательно установленного минимального размера. По выявленым фактам осуществляется информирование ГНИ в г. Ильичевске, органы местного самоуправления и социальных партнеров для принятия соответствующих мер.

Управление Пенсионного фонда Украины в г. Илъичевске применяет различные формы и методы работы по легализации оплаты труда и занятости населения. Это и «гарячие», и «прямые» телефонные линии, проведение дней информирования как страхователей, так и граждан по социальным вопросам и пенсионному обеспечению, выезные приемы граждан руководством и специалистами  управления. Одним из примеров такой работы можно назвать и встречи с работниками в трудовых коллективах города, с учащимися учебных заведений. На них сотрудники управления проводят активную информационно - разъяснительную работу относительно преимуществ получения официальной заработной платы, необходимости оформления трудовых отношений с работодателем, зависимости размера будущей пенсии от страхового стажа и уровня заработной платы. Если наемное лицо работает на условиях неполного рабочего дня и за него уплачены страховые взносы в размере ниже минимального страхового взноса, оно имеет право самостоятельно доплатить в Пенсионный Фонд необходимую сумму, недостающую до размера минимального страхового взноса.

Жители города сами могут проконтролировать  размер официально начисленного своего заработка и наличие страхового стажа  в   информационном киоске, который установлен в управлении Пенсионного фонда на первом этаже. В киоске с помощью свидетельства социального страхования или пластикового пенсионного удостоверения можно посмотреть информацию о начисленной зароботной плате и перечисленных работодателем взносах.

Так же появилась возможность зарегистрироваться на веб-портале электронных услуг Пенсионного фонда Украины. Воспользовавшись услугами, которые предоставляются через веб-портал, пользователи смогут получить информацию об начисленной зароботной плате и отчислениях в Пенсионный фонд, порядке назначения, перерасчёта своей пенсии. Предоставление электронных услуг осуществляется бесплатно.

Начинать бороться за свои права нужно сегодня, а не тогда, когда вас оставят наедине с маленькой пенсией!

15 May 2014 від public
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Адреса управління пенсійного фонду України в м.Іллічівськ:

вул.Хантадзе, 8-а,  68001, м.Іллічівськ 
тел.(04868)2-40-88 
факс (04868)2-49-42
E-mail: ill@pfu.odessa.ua


Звіт про стан роботи із зверненнями громадян в управлінні Пенсійного фонду України в м.Іллічівськ Одеської області за 8 місяців 2011 року

© 1991-2007 Виконавчий комітет Іллічівської міської ради.
Використання материалів порталу дозволяється за умови посилання на ilyichevsk-rada.gov.ua


Design by Seven Pride Communications